HAFIZLIK EĞİTİMİ

        Kur’an-ı Kerim eğitimi, onu yüzüne okumayı öğrenmekten, getirdiği mesajı farklı boyutlarda anlamaya kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberlemeyi ifade eden hafızlık eğitimi de bu kapsam içinde önemli bir yer tutmaktadır.

Hafızlık eğitimi, tarihsel süreç içinde zamanla sistemleştirilmiş ve bu eğitim için özel kurumlar oluşmuştur. Darulhuffazlar, darulkurralar hafızlık yanında kıraat bilgi ve becerisinin de öğrencilere kazandırıldığı kurumlar olmuştur. Günümüzde ise hafızlık eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur’an kursları vasıtasıyla verilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugünün şartları ve imkânları çerçevesinde, kökeni Hz. Peygamber zamanına kadar dayanan ve kültürümüzde de bir gelenek haline gelmiş olan hafızlık eğitimini daha etkin ve verimli bir hale getirmek, kalitesini yükseltmek amacıyla yeni bir anlayış ve uygulamayı yürürlüğe koymak için çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde hafızlık eğitim-öğretim hizmetlerinin, az sayıda öğrenciyle küçük yerleşim yerleri yerine, merkezî konumda bulunan, fizikî açıdan gerekli donanıma sahip kurslarda ve hizmetin gerektirdiği yeterliğe sahip öğreticiler tarafından yürütülmesine gayret edilmektedir.

Ayrıca, diğer Kur’an kursu programları gibi Hafızlık Eğitimi Programının da, çağdaş eğitim bilimlerinin verilerinden yararlanılarak hazırlanması amacıyla bir komisyon oluşturulmuştur. Bilimsel bir yaklaşımla hazırlanacak bu program, hafızlık geleneğinin güncelleştirilmesine ve bu eğitimin sistemleştirilmesine kılavuzluk edecektir. Bu program, Kur’an ezberleme yanında, öğrenci merkezli bir din eğitimini ön gördüğünden öğrencinin bilişsel ve duyuşsal gelişimine de katkı sağlamayı ön görmektedir.

SAYISAL BİLGİLER

Yılı

Hafızlık Belgesi Alan

Bay

Bayan

Toplam

2000

2734

1558

4292

2001

1442

1478

2920

2002

827

1049

1876

2003

597

820

1417

2004

678

876

1554

2005

721

987

1708

2006

802

1024

1826

2007

850

1224

2074

2008

1039

1325

2364

TOPLAM

 9690

10341

 20031